יזכור-לעולם לא עוד!

מאתמול כאב גדול ממלא את כל14446018371_48759dd907_z (1) חדרי ליבנו.

אנחנו בוכים על אחינו, אלה לא “הם”, אלו אנחנו.

תמונות יהודים שנרצחו בעודם מתפללים, הטליתות ספוגות הדם, גופות בני ישראל המוצאות מבית הכנסת כשהתפילין עוד בידיהן…

תמונות דומות ראינו בעבר ונשבענו שלא לראות שוב כשניגשנו למלאכת בניית ארצנו!

היום, בפני המעשה הנורא, כולנו מוזמנים לעשות תשובה ולשאול את עצמנו למה אנחנו כל כך רחוקים מן החלום.

הגיבורים שלנו לא יכלו להשלים את תפילת העמידה, הם היו באמצעה כאשר המרצחים נכנסו.

הברכה האחרונה בעמידה היא ברכת השלום, בקשה לשלום והצהרת אמון בשלום.

היום, בפני הזוועה, אל לנו לעצור את תפילתנו. אל לנו לאבד את תקוותנו בת שנות אלפיים להיות עם חפשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים.

שלא נדע עוד צער

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s