Tag Archives: אדישות

פרשת ויגש ומפתח ההצלחה

עסוק בלא לצאת פרייר? רוצה להצליח? לא מרוצה ממה שיש לך?  במקרא תוכל למצוא מודל מצוין להצלחה, שלא מסתכם בחזון הנכון אלא בגישה שלמה. זה לא סוד שהרבה פעמים העיסוק התמידי במה שחסר לא מאפשר לנו לעסוק במה שיש ובכך אנו מפספסים את הבסיס האלמנטרי הדרוש על מנת לצבור. אך איך זה מתקשר עם פרשת השבוע? פרשת ויגש ,המתחילה בבראשית  מ”ד

Read more

פרשת נח: לאתחל את המערכת ואיש איש לנפשו

התורה מספרת לנו בבראשית ו-ט על נח שהיה “צדיק ותמים בדורותיו”, שאליו דיבר אלוהים לבקשו לבנות תיבה ובה להכניס – לשמר את משפחתו וכן פריט אחד זכר ונקבה של שלל החיות בעולם. למה? על מנת להצילם מהמבול שהוא, האל, עמד להוריד על הארץ. “מתוסכל ” מהשחיתות בעולם אלוהים החליט “לאתחל את המערכת”. מי היה נח? הפרשנים דנים רבות במשמעותה של

Read more