Tag Archives: בראשית

בא לך לדעת איך נהיינו לגוי גדול? קרא את פרשת ויחי!

והיה יום בו הדברים השתנו. אחורה נשארו הימים בהם האמנו שהברכה מיועדת רק לאחד מילדנו. לא גירשנו יותר ילדים מהבית והתחלנו לנסות להתמודד עם בעיותינו. הקול של אלוהים השתנה ולא נדרשנו יותר להקריב את בנינו אלא לזכור ולהביאם לברית. הורינו התחילו לאהוב אותנו בצורה יותר שווה ולא מכרנו נזיד עדשים אחד לשני וחלקנו את המן במדבר. עברנו מהורות עיוורת להורות

Read more

תורה יהודות ומיניות

  אתה יכול להגיד בקול רם את המילה “סקס”? משום מה רבים מרגישים אי נוחות עם המילה. בתורה לעומת זאת זהו רעיון שמקבל לא מעט התייחסות. ובכל זאת אנחנו לא מדברים עליו הרבה… בפרשת “וישב” אנחנו קוראים את סיפורם של יהודה ותמר. יהודה, בנו של יעקב, נישא ונולדים לו 3 ילדים: ער, אונן ושלה. יהודה משיא את בנו ער לבחורה

Read more