Tag Archives: לאה

בא לך לדעת איך נהיינו לגוי גדול? קרא את פרשת ויחי!

והיה יום בו הדברים השתנו. אחורה נשארו הימים בהם האמנו שהברכה מיועדת רק לאחד מילדנו. לא גירשנו יותר ילדים מהבית והתחלנו לנסות להתמודד עם בעיותינו. הקול של אלוהים השתנה ולא נדרשנו יותר להקריב את בנינו אלא לזכור ולהביאם לברית. הורינו התחילו לאהוב אותנו בצורה יותר שווה ולא מכרנו נזיד עדשים אחד לשני וחלקנו את המן במדבר. עברנו מהורות עיוורת להורות

Read more