Tag Archives: מעורבות חברתית

פרשת נח: לאתחל את המערכת ואיש איש לנפשו

התורה מספרת לנו בבראשית ו-ט על נח שהיה “צדיק ותמים בדורותיו”, שאליו דיבר אלוהים לבקשו לבנות תיבה ובה להכניס – לשמר את משפחתו וכן פריט אחד זכר ונקבה של שלל החיות בעולם. למה? על מנת להצילם מהמבול שהוא, האל, עמד להוריד על הארץ. “מתוסכל ” מהשחיתות בעולם אלוהים החליט “לאתחל את המערכת”. מי היה נח? הפרשנים דנים רבות במשמעותה של

Read more