Tag Archives: ניקו סוקולובסקי

תורה יהודות ומיניות

  אתה יכול להגיד בקול רם את המילה “סקס”? משום מה רבים מרגישים אי נוחות עם המילה. בתורה לעומת זאת זהו רעיון שמקבל לא מעט התייחסות. ובכל זאת אנחנו לא מדברים עליו הרבה… בפרשת “וישב” אנחנו קוראים את סיפורם של יהודה ותמר. יהודה, בנו של יעקב, נישא ונולדים לו 3 ילדים: ער, אונן ושלה. יהודה משיא את בנו ער לבחורה

Read more