Tag Archives: תורה

בא לך לדעת איך נהיינו לגוי גדול? קרא את פרשת ויחי!

והיה יום בו הדברים השתנו. אחורה נשארו הימים בהם האמנו שהברכה מיועדת רק לאחד מילדנו. לא גירשנו יותר ילדים מהבית והתחלנו לנסות להתמודד עם בעיותינו. הקול של אלוהים השתנה ולא נדרשנו יותר להקריב את בנינו אלא לזכור ולהביאם לברית. הורינו התחילו לאהוב אותנו בצורה יותר שווה ולא מכרנו נזיד עדשים אחד לשני וחלקנו את המן במדבר. עברנו מהורות עיוורת להורות

Read more

פרשת ויגש ומפתח ההצלחה

עסוק בלא לצאת פרייר? רוצה להצליח? לא מרוצה ממה שיש לך?  במקרא תוכל למצוא מודל מצוין להצלחה, שלא מסתכם בחזון הנכון אלא בגישה שלמה. זה לא סוד שהרבה פעמים העיסוק התמידי במה שחסר לא מאפשר לנו לעסוק במה שיש ובכך אנו מפספסים את הבסיס האלמנטרי הדרוש על מנת לצבור. אך איך זה מתקשר עם פרשת השבוע? פרשת ויגש ,המתחילה בבראשית  מ”ד

Read more

פרשת נח: לאתחל את המערכת ואיש איש לנפשו

התורה מספרת לנו בבראשית ו-ט על נח שהיה “צדיק ותמים בדורותיו”, שאליו דיבר אלוהים לבקשו לבנות תיבה ובה להכניס – לשמר את משפחתו וכן פריט אחד זכר ונקבה של שלל החיות בעולם. למה? על מנת להצילם מהמבול שהוא, האל, עמד להוריד על הארץ. “מתוסכל ” מהשחיתות בעולם אלוהים החליט “לאתחל את המערכת”. מי היה נח? הפרשנים דנים רבות במשמעותה של

Read more