בראשית

וירא

לך לך

נח

בראשית

וישלח

ויצא

תולדות

חיי שרה

ויחי

ויגש

מקץ

וישב

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s