דברים

ראה

עקב

ואתחנן

דברים

ניצבים

כי תבוא

כי תצא

שופטים

וזאת הברכה

האזינו

וילך

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s